Kaukolämpöyhtiöiden johdon ja hallinnon ajankohtaispäivät Hannu Järvinen Consulting OyHannu Järvinen Consulting Oy


Kevätkauden 2019 koulutustilaisuuksia:VOIMALAITOKSEN VESI- JA HÖYRYPROSESSIT

Tiistai - keskiviikko 12.–13.2.2019
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimalaitosprosesseihin, voimalaitoksen vesikemiaan sekä vesi- ja höyrypiirien toimintaan ja käyttäytymiseen erilaisissa ajotilanteissa. Luennoijina voimalaitosprosessien ja -vesikemian asiantuntijoita, joilla on pitkään kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta voimalaitosten vesi- ja höyryprosessien taloudellisesta käytöstä.

Kurssilla paneudutaan vedenkäsittelyyn ja sen ongelma-alueisiin sekä prosessien taloudellisuuteen, apuprosessien hyötysuhdetarkasteluun ja niiden merkitykseen laitoksen kokonaistaloudessa. Lisäksi käsitellään voimalaitoksen seisokin aikaisia säilöttäviä kohteita ja säilöntämenetelmiä.

Kurssi on tarkoitettu kaikille voimalaitoksen käytössä ja kunnossapidossa työskenteleville sekä voimalaitossuunnittelijoille.
PAINELAITEPÄIVÄT
– vastuu ja valta painelaitekäytössä

Tiistai - keskiviikko 12.-13.3.2019
Original Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto; päivitetty 14.2.2019)

Sisältö

 • ajankohtaisia asioita painelaitelaista
 • painelaitteiden suunnittelu, hankinta, hankinta-asiakirjat
 • valmistuksenaikaiset tarkastukset; osapuolten roolit, vastaanotto, dokumentit ja vastuut
 • kokemuksia ja huomioita uusien painelaitteiden käyttöönotossa
 • korjaukset ja niiden eri variaatiot (korjaus/muutoskorjaus)
 • määräaikaistarkastukset, käytönvalvojan rooli
 • kenellä on valta ja vastuu päättää mm. tarkastuksien laajuudesta?
 • painelaitteen varastointi ja romutus

Ilmoittautuminen ja lisätietojaKOULUTTAJAPÄIVÄT

Keskiviikko–torstai 20.–21.3.2019
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

Esite (pdf) Esite (pdf-tiedosto)

Ohjelmassa on ajankohtaista asiaa yritysten

 • henkilöstökoulutuksesta vastaaville
 • koulutuksen suunnittelusta vastaaville
 • henkilöstöhallinnossa toimiville
 • esimiestehtävissä toimiville

Sisältönä

 • aikuiskouluttajan valmiudet ja haasteet työelämän ja yhteiskunnan muutoksessa
 • kyberturvallisuus
 • prosessinohjaus ongelmatilanteissa
 • virtuaaliympäristöt
 • malleja simulaattorikoulutuksista
 • tutustumiskohteena Patria Pilot Training Oy, uusi koulutuskeskusKAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN JOHDON JA HALLINNON AJANKOHTAISPÄIVÄT -- XXIII SEMINAARI

Syksy 2019
(Helsinki –) Krakova – Katowice – Wroclaw – Krakova, Puola


Tilaisuus on siirretty syksylle 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan kevään aikana.

 LISÄTIETOJA

Lisätietoja antaa Hannu Järvinen puhelimitse: 0400 641 851 tai sähköpostilla: hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
VARMISTA ESITTEIDEN SAANTI

Varmista esitteiden saanti: ilmoittaudu sähköiselle postituslistallemme osoitteeseen hannu.jarvinen@hjconsulting.fi tai Viestilomakkeellamme. Sähköpostilistan osoitteita käytämme ainoastaan omista tilaisuuksistamme tiedottamiseen.
Emme luovuta osoitteita muualle.
REFERENSSEJÄ

Edellisten kausien tilaisuuksia on lueteltu Referenssejä-sivulla. 

 


Varmista esitteiden saanti: ilmoittaudu sähköiselle postituslistallemme osoitteeseen hannu.jarvinen@hjconsulting.fi
Hannu Järvinen Consulting Oy | p. 0400 641 851 | hannu.jarvinen@hjconsulting.fi | www.hjconsulting.fi


Päivitetty 14.2.2019 ---- -Muutokset mahdollisia